Mysteriet livet og karma På sporet av et mulig tidligere liv som Roald Amundsen

Her  skriver jeg om sterke følelsesmessige hendelser og astrologiske tolkninger som  satte meg på sporet av mine egenskaper  i tidligere liv. Boken omtaler også andre tidligere-liv-historier og internasjonal forskning på tidligere liv.

I avsnittet "To liv -sammesjel?" sammenlignes Amundsens svake sider og de utfordringene jeg har måtte gjennomleve. Har jeg fått Amundsens karma  med fra fødselen av?