Tjenester

Karmahoroskop

Viser din livsplan og karma og sammenheng  med dine tidligere liv.. Livet har en mening med utfordringer og muligheter. Horoskopet gir deg støtte og gjenkjennelse for det som skjer i livet ditt og dine evner og interesser. Her er temaene som jeg beskriver i et karmahoroskop:

 1. Hva karmisk astrologi viser
 2. Hva du skal mestre i dette livet
 3. Hvis du ikke prøver å mestre
 4. Hva du har valgt å gjøre for andre
 5. Utfordringene du kan møte
 6. Dine beste evner i tidligere liv som du skal bruke igjen
 7. Dine følelsesmessige tema
 8. Den karmiske lekse du trenger å lære i dette livet
 9. Hvordan få det bedre med deg selv
 10. Uløste tidligere-liv-minner.

Boken: Mysteriet livet og karma På sporet av et mulig tidligere liv som Roald Amundsen.

Den handler om tilfeldighetene som førte meg til opplevelser, steder og uforståelige reaksjoner som har stor likhet med Amundsens liv. Mye tyder på at jeg har overtatt Amundsens karma, altså fått konsekvensene av hans egenskaper, på godt og vondt. Boken beskriver flere lignende erfaringer og forskning på reinkarnasjon og troen på fenomenet i Europa. 

I Norge tror rundt 1 million (17%) at vi lever flere liv ifølge en EU-undersøkelse.

Foredrag

Basert på mer enn 50 års studier av tidligere liv, livet mellom livet og nær-døden-opplevelser og mer enn 4.000 tolkninger av tidligere liv, har jeg samlet erfaringene i ulike foredrag:

 • Sjelens reise gjennom mange liv.
 • På sporet av et mulig tidligere liv som Roald Amundsen.
 • Livet etter livet- Hva skjer etter døden.
 • Mysteriet livet og karma.

Årshoroskop

Livet er en prosess med utvikling. Årshoroskopet viser hvilke tema, følelser og tendenser i livet ditt som du vil merke fra årets fødselsdag og i løpet av 12 måneder fremover. 

Priser

Karmahoroskop

Sendt på epost. Tillegg for eventuell postsending er kr 80.-

800 NOK

Årshoroskop

Sendt på epost. Ev. postsending: + 80 kr.

700 NOK

Boken Mysteriet Livet og Karma, På sporet av et mulig tdligere liv som Roald Amundsen.

Fritt tilsendt

80 NOK

Foredrag

Dekning av reiseutgifter og mulighet for salg av boken..

Etter avtale

For bestilling - gå til Bestilling-siden

 Karmisk astrologi baserer seg på at sjelen din har lagt en plan før fødselen. Denne planen med dine muligheter, evner og utfordringer vil du gjenkjenne i horoskopet ditt, som baserer seg kun på datoen, stedet og tiden for din fødsel.