Karmahoroskop

Du har valgt dette livet

All astrologi, også karmisk astrologi, bygger på prinsippet om reinkarnasjon, altså at sjelen lever flere liv. Vi blir født på ny for å utvikle oss, og å rette opp handlinger  fra tidligere liv, men  også bidra positivt til mennesker og menneskeheten. Hva vi "sår" i et liv skal vi "høste" i et senere. Det er karmaloven. Du kan møte din tidligere væremåte, på godt og vondt.

Karmahoroskopet viser hva du vil erfare i dette livet, noe som har sammenheng med hvordan du levde forrige eller andre tidligere liv. Slike temaer vises i karmahoroskopet, altså både tidlige livs erfaringer, på godt og ondt, og hvilken innvirkning det har på dette livet. 

Vi tar med oss viktige ubevisste minner fra tdligere inn i neste, og det påvirker våre evner og talenter og hva vi tiltrekker oss av hendelser. Utfordringer som vi kanskje ikke mestret  tidligere og som vi derfor prøver på nytt å få til i dette.

Les om din karmiske oppgave og hva du bør forbedre i dette livet, så slipper du å møte de samme utfordringene i ditt neste.