Karmahoroskop Roar Krogshus


Hovedside


Artikler


Nettbutikk
Helgekurs i Oslo 29.-31.3

For alle med karmahoroskop og som ønsker spirituelle impulser, selvutvikling og harmoni i livet. Andre som vil delta, må bestille karmahoroskopet først, og får rabatt på horoskopet.

  Kurset:  Ditt livsplan og karma

Oslo, 29. – 31. mars 2019

Du inviteres til helg med fokus på

karmahoroskopet som du har fått tidligere:

Om livet ditt og utfordringene som du opplever.

Unn deg en helg med din livsplan og personlig utvikling!

Sted: Mind, Body, Spirit,  Skovveien 13, 5 min. fra Solli plass, se www.mindbodyspirit.no

Tider: fredag 29.3: kl. 19.00 – 21.30, lørdag 30.3 og søndag 31.3 kl. 10.00 – 17.00

 For hvem: Alle med karmahoroskop og som ønsker spirituelle impulser, selvutvikling og harmoni i livet. Andre som vil delta, må bestille karmahoroskopet først, og får rabatt på horoskopet.

Om kurset: Dette kurset gir deg en personlig fordypning i ditt horoskop. Du får en bedre innsikt i ditt livs utfordringer, og bringer deg i kontakt med deg selv.  En viktig del av kurset er å få impulser til hvordan du skal mestre utfordringene.  Unn deg en helg med fokus på deg og ditt liv.

I løpet av kurset får du en gjennomgang og forståelse av viktige tema i ditt liv, slik det er tolket i ditt personlige karmahoroskop. 

Kurset gir nye tankevekkende erfaringer, energi og visdom til å leve ditt liv fremover.  Dette kan bidra til din sjels utvikling og være med og gi deg større bevissthet om hvem du er og hvilke livsoppgaver du valgte i dette livet. Med utgangspunkt den enkeltes horoskop gjennomgår vi

Hva du skal mestre bedre av personlige egenskaper i dette livet.

 • Din livsoppgave. Din karmiske oppgave og dine beste prestasjoner fra tidligere liv.

 • Hvordan løse eller leve bedre med ditt karma, dvs eventuelle frustrasjonstema.

Bakgrunn for kurset:

Før vi blir født legger vi alle en plan for det neste livet.  Vi har gjort en avtale med oss selv om hva vi vil oppleve, og hvem som skal være medspillerne i den prosessen. Planen, som vi ikke husker, finnes i tolkning av karmahoroskopet. Ved å bli bedre kjent med ditt horoskop, kan du komme i kontakt med det som din sjel prøver å formidle til deg, nemlig hva du skal lære, gjøre og erfare i dette livet.

 

Mange som har fått karmahoroskop, ønsker å arbeide med seg selv, men trenger impulser i den forbindelse.  Dette kurset gir deg nettopp denne muligheten. 

                       

Innhold:

Fredag: Innføring i tema karma og meningen med gjenfødelse. Om livets plan vi har valgt før fødselen og hvorfor karma. Andres erfaringer fra «den andre siden».

 • Min historie om sammenhengen mellom mine tidligere liv og hendelser i dette livet.

 • Hvordan kjenne igjen dine karmatema.
 • Nyttige råd til å forandre plager og bekymringer og å leve et bedre liv.

 Lørdag:
 • Hva skal du mestre bedre denne gangen og hvorfor.
 • Vi gjennomgår ”Din personlige utvikling” og
 • “Din karmiske oppgave i dette livet” for alle deltakerne.
 • Hva du har valgt å gjøre for andre,.

 • Hvordan takle uforklarlig indre motstand.

   

  Søndag:

 • “Dine beste prestasjoner/evner i tidligere liv”.
 •  Betydningen av mental trening og positive tanker.
 •  “Din karmiske lekse”.
 • “Hvordan få det bedre”.

Alle dager: Meditasjon, diskusjon og verktøy til å leve bedre med det livet du har valgt.

 Pris: kursavgift kr. 2.500.-

Kursleder: Dette kurset er holdt en rekke ganger i de største norske byene som helgekurs og som ukeskurs i utlandet. Jeg har tolket karmahoroskop i mange år og har egen erfaring fra mange kurs i selvutvikling.  Som mangeårig utstiller og foredragsholder på alternativmessene de siste 20 årene, og fra mer enn 4.000 leverte karmahoroskop, har jeg god innsikt i menneskers karma.  Er erfaren lærer og kursleder som er tydelig og lett å forstå.

Hva tidligere kursdeltakere mener om kurset:

Kurset er holdt mange ganger tidligere, med veldig gode tilbakemeldinger:

 • “Kurset ditt har hjulpet meg veldig godt.”

 •  “Føler det er starten på en ny fase i livet.”

 • “Veldig godt og samlende opplegg”

 • “..fått ryddet opp i og bevisstgjort mye…”

“Veldig flotte meditasjoner”

 

Påmelding

Til roar@krogshus.no eller pr post til Roar Krogshus, Jordstjerneveien 77H, 1283 Oslo. Mobil 95 92 77 88. Ved påmelding innbetales kr. 500.- til konto 2470.26.05187.  Merk betalingen “Kurs Oslo”. Begrenset antall! Påmeldingsfrist er innen 1. mars 2019.

Karmahoroskop Roar KrogshusTelefon: 95 92 77 88Nettstedskart