Karmahoroskop Roar Krogshus


Hovedside


Artikler


Nettbutikk
Om Karmahoroskop

Karmahoroskopet baserer seg på fødselstidspunktet ditt, som et tradisjonelt horoskop, men det settes opp med en annen husinndeling (størrelsen på sektorene i horoskopet) og tolkes ut fra at horoskopet speiler tidligere livs tema som du ubevisst har valgt å ta med deg inn i dette livet.

Karmahoroskopet innholder, i store trekk, hva ditt Høyere Selv (din sjel) har planlagt i dette livet. Altså hva du selv har vært med og valgt i mellomlivet, basert på innsikt i dine tidligere liv og karmaloven, som sjelen får tilgang til "på den andre siden".

Universet er så viselig innrettet at det har gitt oss mennesker mulighet til å finne denne planen gjennom å tolke planetposisjonene i den enkeltes fødselsøyeblikk. For der finner du din plan for dette livet. Universet har imidlertid gitt oss flere kilder enn bare astrologi for dette formålet. Det gjelder blant annet håndavlesning og numerologi.

Ved å studere Karmahoroskopet så kan du få impulser til å gjenkjenne det du vet på det ubevisste nivå om hva du skal gjøre og erfare i dette livet. Å bli kjent med disse viktige temaene kan representere en mulighet for å leve og forstå livets hendelser bedre.

Horoskopet gir svar på bl.a hva du har bestemt deg for å lære eller mestre (utvikle i personligheten), hva du vil gjøre (din karmiske oppgave) og hvilket karma du har valgt å utligne i forhold til tidliger liv.

derfor er karmahoroskopet en meget nyttig "veiviser" i mange situasjoner.

 
Karmahoroskopets innhold:
 • Hva karmahoroskopet viser
 • Din personlige utvikling i et karmisk perspektiv
 • Hvis du ikke følger din indre stemme
 • Din karmiske oppgave i dette livet
 • Dine beste prestasjoner i tidligere liv
 • Hva du følelsesmessig dras mot i dette livet
 • Den karmiske lekse som du behøver å lære i dette livet
 • Hvordan få det bedre med deg selv
 • Rester av tidligere-liv-minner
 • Livets tilfeldigheter må forstås i lys av hensikten med livet. Vi er kommet for tre viktige oppgaver:

  1. Du skal lære/mestre noe.

  Din sjel skal gjøre nye erfaringer. Det skjer gjennom hendelser og i møte med mennesker.

  2. Du skal gjøre noe.

  Din innsats er viktig i den store planen for menneskets utvikling, du er en del av det store maskineriet. Finn din oppgave og bidra med dine unike evner.

  3. Du skal utligne noe fra tidligere liv.

  Livet er rettferdig sett i et perspektiv med mange liv. I dette livet kan du rette opp tidligere feil, gjøre godt mot noen som du sviktet, eller kanskje få kjærlighet fra noen som behandlet deg dårlig i et tidligere liv.

  Karmahoroskop Roar KrogshusTelefon: 95 92 77 88Nettstedskart