Karmahoroskop Roar Krogshus


Hovedside


Artikler


Nettbutikk
Hva er karma?

 Karma er den universielle loven om årsak og virkning gjennom mange liv. Dine holdninger og handlinger i ett liv får innvirkning på senere liv. "Som du sår, skal du høste."


Det er sammenheng mellom livene våre. Vi tar med oss ubevisste minner fra tidligere liv inn i senere liv. Det er en tendens til at vi tiltrekker oss de samme utfordringene i dette livet, som vi ikke maktet å løse i et tidligere. Eller vi får tilbake de samme energiene eller handlingene som vi var ansvarlige for i et annet liv.

Karma har ikke noe med straff å gjøre. Men loven fungerer slik at vi kan bruke vår frie vilje til å velge det gode, slik at det gode kommer tilbake til oss i fremtidig liv.  Når noe uventet skjer med deg i dette livet, kan det ha sammenheng med din adferd i tidligere liv, som derved blir utlignet eller "slettet fra karmakontoen".

Karmaloven sørger for rettferdighet for alt og alle, også for det skjulte som ingen får vite. Vi skal alle fødes på nytt og møte konsekvensene av vår egen fortid og våre største hemmeligheter, på "godt og ondt".


Karmahoroskop Roar KrogshusTelefon: 95 92 77 88Nettstedskart